Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Λειτουργικά κενά για τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ (Ειδικής Αγωγής)

Τα τελικά λειτουργικά κενά θα καθορισθούν με την ανάληψη υπηρεσίας (πιθανόν 1-9-2020) από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας και οι προσωρινές-λειτουργικές τοποθετήσεις (για το έτος 2020-2021)  θα γίνουν με απόφαση του  Διευθυντή Εκπ/σης με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:

α) Οικογενειακοί λόγοι (γάμος-τέκνα),

β) εντοπιότητα,

γ) συνυπηρέτηση.

Στην κάλυψη των κενών προηγείται η τοποθέτηση σε όλα τα λειτουργικά κενά Σ.Μ.Ε.Α.Ε (υποχρεωτικά) και έπονται τα Τ.Ε (Τμήματα ‘Ένταξης).

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε για νεώτερες ανακοινώσεις για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε κ.ά.