ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 09:30

Σε εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε. καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Ειδ.Αγωγής έτους 2020, θα εκδοθεί εγκύκλιος στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (196587Ε2_11-12-2019_Οδηγία για μετατάξεις.pdf)196587Ε2_11-12-2019_Οδηγία για μετατάξεις.pdf118 Kb