Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Aνάρτηση Προσωρινών Πινάκων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

Σας επισυνάπτουμε προσωρινό πίνακα κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους προς ενημέρωσή τους.

Τα αιτούμενα μέλη έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Τετάρτη 24-07-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.