Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Διατήρηση οργανικής μετά απο απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού

Αναικοινώνουμε το με αρ. πρωτ. 11392/Ε2/03-07-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που αφορά στη διατήρηση ( ή μή) της οργανικής θέσης που κατέχουν εκπ/κοί που έχουν αποσπασθεί σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού.