Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση ανακοινοποιημένων πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης και μεταθέσεων σχολικού έτους 2017-2018

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένους πίνακες μοριοδότησης, που αφορούν αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης και μεταθέσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, σχολικού έτους 2017-2018, σε συνέχεια της με αριθμ. 3/15-01-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, όπου εξετάστηκε αίτημα της διοίκησης για διόρθωση μορίων.