Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένους πίνακες μοριοδότησης, που αφορούν αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας,σχολικού έτους 2017-2018, σε συνέχεια της με αριθμ. 62/19-12-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, όπου εξετάστηκαν αιτήματα, ενστάσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών καθώς και παραλείψεις της διοίκησης.