Δείτε εδώ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση επικαιροποίησης μητρώου και υπηρετήσεων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι η επικαιροποίηση του μητρώου και των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών που θα υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης (αριθμ. 213318/Ε1/13-12-2016 εγκύκλιος) παρατείνεται μέχρι 31-01-2017.