Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας επισυνάπτουμε εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην εγκύκλιο αυτή δίδονται οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα υποβληθούν οι αιτήσεις μετάθεσης για το σχολικό έτος 2016-2017.