Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μόνιμο Διορισμό

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ.
έτους 2013-2014.