Δείτε εδώ...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (73ΜΝ4653ΠΣ-Ρ7Ξ.pdf)73ΜΝ4653ΠΣ-Ρ7Ξ.pdf297 Kb