Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Διαπιστωτική Πράξη Επανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά διαπιστωτική Πράξη Επανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΛ5Β4653ΠΣ-Χ38.pdf)ΩΛ5Β4653ΠΣ-Χ38.pdf169 Kb