Δείτε εδώ...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω6ΠΤ4653ΠΣ-5ΒΦ.pdf)Ω6ΠΤ4653ΠΣ-5ΒΦ.pdf713 Kb