Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Χαρακτηρισµός Υπεραρίθµων Εκπαιδευτικών ∆.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά το χαρακτηρισµό υπεραρίθµων Εκπαιδευτικών ∆.Ε. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Σ4Ρ4653ΠΣ-Ω10.pdf)7Σ4Ρ4653ΠΣ-Ω10.pdf111 Kb