Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΞΙΥ4653ΠΣ-ΧΩ8.pdf)ΩΞΙΥ4653ΠΣ-ΧΩ8.pdf745 Kb