Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά Συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf)Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf117 Kb