Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας σύμφωνα με την αριθμ. 22/21-6-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).

Η ορθή επανάληψη αφορά στον αύξοντα αριθμό 13.