Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Χρονοδιάγραμμα Οργανικών Τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2022

Επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα Οργανικών Τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2022, προς ενημέρωσή σας.