Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. 10η/20-05-2021 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας οριστικοποιήθηκαν τα οργανικά κενά και πλεονάσματα και χαρακτηρίσθηκαν οι  υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.