Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με μερική διάθεση για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους

Επισυνάπτουμε Πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διατίθενται μερικώς σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας, σύμφωνα με την αριθμ. 31η/4-9-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης τους από την Τετάρτη 9-9-2020.