Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες με ολική διάθεση ή απόσπαση

Σύμφωνα με την αριθμ. 31η/4-9-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν με ολική διάθεση ή απόσπαση, σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας. Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης τους από την Τετάρτη 9-9-2020, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα.