Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και Αιτήσεις – Δηλώσεις μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς. τους πίνακες στο αρχείο "A ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ και ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ 2020-2021" και τα ονόματα των εκπαιδευτικών του Πίνακα του εγγράφου: "136-20 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και Αιτήσεις – Δηλώσεις μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου"

Επισυνάπτεται το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/136/02-09-2020 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και Αιτήσεις – Δηλώσεις μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου».