Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Aπόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Αιτωλ/νίας σε κενές οργανικές θέσεις

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Φ.11.5/5285/26-06-2020 Aπόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΔΕ Αιτωλ/νίας σε κενές οργανικές θέσεις».

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα οργανικής τους τοποθέτησης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9ΠΡ846ΜΤΛΗ-ΕΘΖ.pdf)9ΠΡ846ΜΤΛΗ-ΕΘΖ.pdf558 Kb