Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Δίνεται ενημέρωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέλαβαν νέα οργανική τοποθέτηση (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ)

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις αριθμ. 21/16-06-2020 και 24/22-06-2020 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, αύριο Τρίτη 30-06-2020, να μην αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση, μέχρι ο κ. Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας να υπογράψει τη σχετική Απόφαση, η οποία θα τους κοινοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, πλην αυτών που κατέλαβαν οργανική τοποθέτηση μετά από μετάθεση ή μετάταξη, θα αναλάβουν υπηρεσία στην παλιά τους οργανική θέση ή στη σχολική μονάδα, όπου είχαν τοποθετηθεί προσωρινά το διδακτικό έτος 2019-2020.

Οι μετατιθέμενοι και οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Κύπρου 20-30200-Μεσολόγγι).

Εάν κάποιοι απ΄ αυτούς τους εκπαιδευτικούς το τρέχον διδακτικό έτος 2019-2020 υπηρετούσαν σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την αριθμ. 81562/Ε2/26-06-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: "Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".

Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στις νέες τους οργανικές τοποθετήσεις.