Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις 30-06-2020

Eπισυνάπτεται το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/115/26-06-2020 έγγραφο του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις 30-06-2020».