Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών) που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και επιθυμούν να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα οργανικά κενά των ανωτέρω κλάδων να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (Συμπληρωματική) το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020.