Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 21/16-06-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. από μετάθεση, σε κενή οργανική θέση (ΕΕΕΕΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
  2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
  3. Πίνακα εκπαιδευτικών Δ.Ε. που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
  4. Πίνακα εκπαιδευτικών Δ.Ε. που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι.
  5. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του.

σύμφωνα με την αριθμ. 21/16-06-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.