Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Νέα υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών) σε κενές οργανικές θέσεις

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Επισυνάπτεται έγγραφο που αφορά εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών).