Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών – Λύση Υπεραριθμιών (Aνακοινοποίηση)

Κατάθεση αιτήσεων – δηλώσεων κρίσης υπεραριθμίας μέχρι και την Τετάρτη 20-05-2020 και ώρα 10:00 π.μ.