Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών – Λύση Υπεραριθμιών (Ορθή επανάληψη)

Επισυνάπτεται έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας με τα επισυναπτόμενα σ΄ αυτό στοιχεία που αφορά τον χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και τη λύση υπεραριθμιών.