Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και, β) σε Σχολ

Επισυνάπτεται το με αριθμ. πρωτ. 49219/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και, β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0.pdf)ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0.pdf761 Kb