Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Επισυνάπτεται εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς για το ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και η αίτηση.