Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 12/05-03-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται πίνακες που αφορούν:

1.      Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2.      Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας).

3.      Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

4.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 12/05-03-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.