Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 11/03-03-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.
  2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,

σύμφωνα με την αριθμ. 11/03-03-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.