Θέματα της με αριθμ. 7/18-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 13:52

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
  2. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
  3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2019-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020,
  4. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020, και
  5. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 7/18-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (  αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξης 7η-2020 - ~.doc) αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξης 7η-2020 - ~.doc30 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (  αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξη~.doc) αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., βάσει ειδικής προκήρυξης , Πράξη~.doc31 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Πράξη 7η) - 2020.doc)Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Πράξη 7η) - 2020.doc26 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 7η).doc)Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 7η).doc21 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική διάθεση  εκπαιδευτικών (Πράξη  7η).doc)Μερική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 7η).doc28 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 7η) - 2020.doc)Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Πράξη 7η) - 2020.doc27 Kb