Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 4/06-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Εισήγηση για ανάκληση ορισμού Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
  2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας) – Συνέχεια,
  3. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,
  4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,
  5. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 4/06-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.