Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Aπόφαση τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Επισυνάπτεται Απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ανέλαβαν υπηρεσία στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου  2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω2Μ146ΜΤΛΗ-ΜΧΜ.pdf)Ω2Μ146ΜΤΛΗ-ΜΧΜ.pdf599 Kb