Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 1/10-01-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Προσωρινή τοποθέτηση μεταταγέντων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2019-2020,

2. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας,

3. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας,

4. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,

σύμφωνα με την αριθμ. 1/10-01-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.