Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 56/20-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Τροποποίηση ως προς την πρόσληψη και τοποθέτηση ωρομισθίου εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου.
  2. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 56/20-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.