Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 53/09-12-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.
  2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 53/09-12-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.