Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 47/12-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

  2. Oλική διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

  3. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

  4. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

  5. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

  6. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (παράλληλη στήριξη),

  7. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α.Μ.Ω. σε Τάξεις Υποδοχής,

  8. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

  9. Ανάκληση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 47/12-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.