Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Θέματα της με αριθμ. 45/05-11-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1.      Ανάκληση ορισμού Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,

2.      Ορισμός Υπεύθυνου Εργαστηρίου Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου,

3.      Ορισμός α) Υπεύθυνου Τομέα και β) Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Σχολικό Εργαστήριο του 1ου ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας,

4.      Ολική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ε.Κ. Μεσολογγίου,

5.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους, και

6.      Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 45/05-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.