Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Αποφάσεις ανάκλησης, τροποποίησης μερικής και μερικής διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. - Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε.

Επισυνάπτονται αποφάσεις του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που αφορούν:

α) ανάκληση μερικής, τροποποίηση μερικής και μερική διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

β) τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε.