Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 41/23-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού
  2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών
  3. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού
  4. Ανάκληση ορισμού υπευθύνου ΕΚ Αγρινίου
  5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών
  6. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού
  7. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών

σύμφωνα με την αριθμ. 41/23-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.