Δείτε εδώ...

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

22.11.2018 - 15:00

Η προθεσμία λήγει σε...Countdown
expired


Link:
Περισσότερες πληροφορίες σχετικές μπορείτε να δείτε εδώ

Θέματα της με αριθμ. 41/23-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

  1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού
  2. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών
  3. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού
  4. Ανάκληση ορισμού υπευθύνου ΕΚ Αγρινίου
  5. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών
  6. Ολική διάθεση εκπαιδευτικού
  7. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών

σύμφωνα με την αριθμ. 41/23-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.