Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 40/19-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

4. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 40/19-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.