Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 39/15-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

2. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

4. Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων με Γ΄ ανάθεση σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε., 

σύμφωνα με την αριθμ. 39/15-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.