Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 38/10-10-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών στα Εργαστηριακά Κέντρα Μεσολογγίου και Ναυπάκτου, για το σχολικό έτος 2018-2019.

2. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας.

3. Τοποθέτηση μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό, για το διδακτικό έτος 2018-2019.

4. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

5. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

6. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.

7. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 38/10-10-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.