Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. ευρισκόμενη στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. ευρισκόμενη στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικό κενό – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της, για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΜΗΜ4653ΠΣ-Δ7Κ.pdf)ΨΜΗΜ4653ΠΣ-Δ7Κ.pdf610 Kb