Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 35/26-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν

1. Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε.,

2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

4. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

5. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

6. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,

7. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

8. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 35/26-09-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.