Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Πράξη 3η/17-9-2018 της κοινής συνεδρίασης ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.

Ανάκληση μερικής διάθεσης - διάθεση εκπαιδευτικών σύμφωνα  με την αριθμ΄ 3/17-9-2018 Πράξη της κοινής συνεδρίασης των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.