Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Θέματα της με αριθμ. 29/13-09-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τον ατομικό τους φάκελο,

2. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας,

3. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,

4. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,

σύμφωνα με την αριθμ. 29/13-09-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.